EditTheme.ShortLinkInfo

Your theme will be updated for all users each time you change it. Anyone can install your themeit using this link. The theme will

Theme links must
be updated for all users each time you change it.

Links must be
longer than 5 characters and can use a-z, 0-9 and underscores.
189
Applied
El tema s’actualitzarà per a tothom cada vegada que el canvieu. Qualsevol el pot instal·lar amb aquest enllaç.

L’enllaç ha de ser de 5 caràcters mínim, i podeu usar a-z, 0-9 i guions baixos.
191/189
Artur, Sep 7 at 12:44
Applied
Qualsevol pot instal·lar el vostre tema fent servir aquest enllaç. El tema s'actualitzará per tots els usuaris cada cop que el canvieu.

Els enllaços no poden ser més llargs de 5 caràcters i podeu usar a-z, 0-9 i guions baixos.
227/189
Javi C., Aug 31 at 21:42