SendInviteLink.TextUnavailableSingleUser

**%@** can only be invited via aninvite link, but you don't have permission to share invite link.
However the admin of
s to this group restricts you from sharing invite links.
110
Applied
Només es pot convidar **%@** amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions al grup.
101/110
Artur, Mar 16 at 18:44
Applied
Només es pot convidar **%@** amb un enllaç d'invitació.
Tot i això
, però no teniu permís per a compartir invitacions al'administració del grup us ha restringit aquesta opció.
124/110
Rubén, Mar 5 at 20:32
Applied
Només es pot convidar a **%@** ambmitjançant un enllaç d'invitació.
Així tot
, però no teniu permís per a compartir invitacions al'administrador del grup ha restringit aquesta opció.
128/110
Benny Beat, Mar 3 at 19:38
Applied
Només es pot convidar a **%@** ambmitjançant un enllaç d'invitació.
Tot i això
, però no teniu permís per a compartir invitacions al'administració del grup us ha restringit aquesta opció.
133/110
Rubén, Mar 3 at 19:43
Applied
Només es pot convidar **%@** amb un enllaç, però no teniu permís per a compartir invitacions alen aquest grup.
108/110
Rubén, Mar 7 at 18:17
Applied
Només es pot convidar a **%@** amb un enllaç d'invitació.
Tot i això
, però no teniu permís per a compartir invitacions al'administració del grup us ha restringit aquesta opció.
126/110
11
Rubén, Mar 3 at 19:43
1 comment
RubénMar 7 at 17:49Reply
https://salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/convidar.html