lng_about_psa_default

This message provides you with a public service announcement. To remove it from your chats list, right click it and select **Hide**.
132
Applied
Aquest missatge us proporciona un anunci de servei públic. Per a eliminar-lo de la llista de xats, feu-hi clic dret i trieu **Amaga**.
134/132
Artur, May 2, 2020 at 19:11
Applied
Aquest missatge us proporciona un anunci de servei públic. Per a eliminar-lo de la llista de xats, feu clic dret i trieu **Amaga**.
131/132
Artur, May 2, 2020 at 19:06