lng_passport_code_sent

UnsortedCritical
A confirmation code was sent to
{email}
39
Applied
S'ha enviat un codi de confirmació a
{email}
44/39
Aleix 🎗✏️, Nov 15, 2018 at 22:21