DestroyGroupHint

Wait! Deleting this group will remove all members and all messages will be lost.
Delete the group anyway?
105
Applied
Počkejte! Smazáním této skupiny odstraníte všechny členy a všechny zprávy budou ztraceny.
Chcete tuto skupinu opravdu smazat?
126/105
Jirka, Nov 1, 2018 at 05:43