Page4Message

**Telegram** has no limits on
the size of your media and chats.
63
Applied
**Telegram** nemá omezení
velikosti médií a konverzací.
56/63
Jirka, Oct 31, 2018 at 18:17
Applied
**Telegram** nemá žádné limity pro velikost Vašich médií a konverzací.
70/63
Patrik Mészáros, Jan 20 at 21:53