MapPreviewProviderHint

Choose a provider to be used to display map previews in Secret Chats.

This requires sending the selected provider an anonymous request with the received location coordinates to the selected provider.
155
Applied
Vyberte poskytovatele mapových náhledů v důvěrných konverzací.

Tato funkce vyžaduje anonymní požadavek zaslaný poskytovateli map, obsahující souřadnice polohy ke zvolenému poskytovateli.
187/155
Jirka, Jan 31, 2020 at 18:06