YouSetTimerMinutes

You set the self-destruct timer to %1$s minuteYou set the self-destruct timer to %1$s minutes
47
Applied
Časovač samozničení nastaven na %1$s minutuČasovač samozničení nastaven na %1$s minutyČasovač samozničení nastaven na %1$s minutČasovač samozničení nastaven na %1$s minut
43/47
Jirka, Jul 8 at 09:43