AutoNightModeDescriptionAuto

Switch to night theme when ambient lighting falls below %1$d%%.

Small dot indicates current level of ambient lighting measured by your device.
143
Applied
Přepne na noční téma, pokud okolní světlo poklesne pod %1$d%%.

Malá tečka indikuje současný stav okolního světla, měřeno Vaším zařízením.
138/143
Jirka, Nov 1, 2018 at 16:26