Conversation.FileHowToText

To share files of any type, open them on your %@ (e.g. in your browser), tap **Open in...** or the action button and choose Telegram.
133
Applied
Pro sdílení jakéhokoli typu souboru jej otevřete ve svém %@ (např. v prohlížeči), klepněte na **Otevřít v...** nebo na tlačítko akce a vyberte Telegram.
152/133
Jirka, Dec 14, 2018 at 05:07