PrivacySettingsController.PeerInfo

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Můžete přidávat uživatele nebo celé skupiny do výjimek, které přepíší nastavení výše.
85/87
Jirka, Jun 3, 2019 at 08:55