lng_edit_privacy_lastseen_exceptions

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Můžete přidat uživatele nebo celé skupiny jako výjimky, které budou nadřazené nastavením výše.
94/87
Jirka, Jun 5, 2019 at 08:26