PrivacyLastSeenSettings.CustomShareSettingsHelp

You can add a userusers or an entire groups as an exceptionexceptions that will override the settings above.
87
Applied
Můžete přidat uživatele nebo celou skupinu jako výjimku, která bude nadřazená nastavení výše.
93/87
Jirka, Jun 4, 2019 at 12:34