AuthAnotherClientUrl

UnsortedCritical
This code can be used to allow someone to log in to your Telegram account.

To confirm Telegram login, please go to Settings > Devices > Scan QR and scan the code.
163
Applied
Este código pode empregarse para permitir que alguén inicie sesión na túa conta de Telegram.

Para confirmar o inicio de sesión, vai a Axustes > Dispositivos > Escanear QR e escanea o código.
191/163
G82, Dec 18, 2019 at 18:59
Applied
Este código pode empregarse para permitir a alguén acceder á túa conta de Telegram.

Para confirmar o acceso a Telegram, vai a Axustes > Dispositivos > Escanear QR e escanea o código.
183/163
Gabriel Penide Calvo, Dec 17, 2019 at 22:12