DialogList.NoMessagesText

Start messaging by presstapping the pencil button in the top right corner or go to the Contacts section.
99
Applied
Comeza a chatear pulsando o botón do lapis da esquina superior dereita ou vai á sección de Contactos.
101/99
1
Classy Beaver, Nov 10, 2018 at 11:40
Applied
Comeza a parolar premendo o botón do lapis da esquina superior dereita ou vai á lapela de Contactos.
100/99
1
Iván, Jan 22, 2019 at 08:04