BroadcastGroups.ConfirmationAlert.Text

Regular members of the group (non-admins) will **irrevocabpermanently** lose their right to postsend messages in the group.

This action **cannot** be undone.
145
Applied
Os membros normais do grupo (que non son administradores) perderán **de forma irreversible** o seu permiso para publicar mensaxes no grupo.

Esta acción **non** se pode desfacer.
178/145
Classy Beaver, Apr 7, 2021 at 11:49