Notifications.ResetAllNotificationsHelp

Undo all custom notification settings for all your contacts, groups and channels.
77
Applied
Desfai todos os axustes personalizados de notificacións para todos os teus contactos, grupos e canles.
102/77
Classy Beaver, Nov 2, 2019 at 15:29
Applied
Desfaicer as notificacións personalizadas para todos os axustes personalizados de notificacións para todos os teus contactos, e grupos e canles.
74/77
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:55