Settings.About.Help

Any details such as age, occupation or city.
Example: 23 y.o. designer from San Francisco.
90
Applied
Datos como a idade, ocupación ou cidade.
Exemplo: Deseñador de A Coruña. 23 anos.
81/90
Classy Beaver, Oct 15, 2018 at 10:54