TwoStepAuth.RecoveryEmailChangeDescription

Please enter your new recovery email. It is the only way to recover a forgotten password.
89
Applied
Por favor, pon o teu novo correo de recuperación. É a única forma de recuperar un contrasinal esquecido.
104/89
Classy Beaver, Aug 17, 2019 at 17:02
Applied
Por favor, pon introduce o teu novo correo de recuperación. É a única formao único xeito de recuperar un contrasinal esquecido.
109/89
2
David Vila, Dec 12, 2018 at 20:47
Applied
Por favor, pon introduce o teu novo correo electrónico de recuperación. É a única formao único xeito de recuperar un contrasinal esquecido.
121/89
Carlos Chapela, Dec 14, 2018 at 15:47