AccessDenied.QrCode

Telegram needs access to your photo library so that you can scan QR codes.

Please go to your device's settings > Privacy > Photos and set Telegram to ON.
154
Applied
Telegram necesita acceso á biblioteca de fotos para que poidas escanear códigos QR.

Vai aos axustes de privacidade do equipo > Cámara e activa a opción para Telegram.
167/154
Classy Beaver, Jan 11 at 23:45
Applied
Telegram necesitprecisa acceso á biblioteca de fotostúa galería para que poidas escanear códigos QR.

VPor favor, vai aos axustes de privacidade do equipo > Cámarasistema > Privacidade > Fotos e activa a opción paraACENDE Telegram.
143/154
1
cenтolιño, Jan 6 at 22:37
Applied
Telegram necesitprecisa acceso á biblioteca de fotostúa galería para que poidas escanear códigos QR.

Vai aos axustes de privacidade do equipo > Cámara
Por favor activa esta opción en Axustes > Privacidade > Imaxes e activamarca SI a opción para Telegram.
141/154
11
Jesús, Jan 9 at 13:51
1 comment
JesúsJan 9 at 13:52Reply
Aplicar esta tradución en caso de necesitar axustarse a 141 caracteres.
Applied
Telegram necesita acceso á túa biblioteca de fotos para que poidas escanear códigos QR.

Vai aos axustes de privacidade do equipo > Cámara e activa a opción para Telegram.
171/154
Classy Beaver, Jan 11 at 23:43