Map.HomeAndWorkInfo

Telegram uses the Home and Work addresses from your Contact Card.

Keep your Contact Card up to date for quick access to sending Home and Work addresses.
153
Applied
Telegram usa os enderezos de casa e traballo que están na túa tarxeta de contacto.

Mantén actualizada a túa tarxeta de contacto para enviar rapidamente os teus enderezos de casa e traballo.
190/153
G82, Dec 2, 2019 at 10:12