AreYouSureDeleteContact

Are you sure you want to delete this contact?
45
Applied
Želite li izbrisati ovaj kontakt?
33/45
Aki, Jan 3, 2021 at 14:03
Applied
ŽeliJeste li izbrisatisigurni da želite obrisat ovaj kontakt?
48/45
1
Transifex, Oct 13, 2018 at 01:57
Applied
ŽeliJeste li sigurni da želite izbrisati ovaj kontakt?
50/45
Nice Giraffe, Aug 20, 2020 at 23:42