EventLogInfoDetailChannel

This is a list of all service actions taken by the channel's admins in the last 48 hours.
89
Applied
Berikut adalah daftar tindakan yang dilakukan oleh admin channel dalam 48 jam terakhir.
87/89
Transifex, Oct 9, 2017 at 10:31
Applied
bbweyyikut adwalah ddaafttal tindwakkan y, yan diyyakukkan owlleh admin chwaneul ddalaam 48 jjam telakhwir
106/89
𝐂hipieelea 𝐀miwaluna., Oct 13, 2020 at 08:26