TosDeclineDeleteAccount

Warning, this will irreversibly delete your Telegram account and all the data you store in the Telegram cloud.

Important: You can Cancel now and export your data first instead of losing it. (To do this, open the latest version of Telegram Desktop and go to Settings > Advanced > Export Telegram data.)
302
Applied
Байқаңыз, тіркелгіңізді Telegram бұлтында сақталған барлық дерекпен қоса қайтымсыз түрде жоймақсыз.

Назар аударыңыз: Деректеріңізді жоғалтып алмау үшін артқа қайтып, оларды экпорттап алуыңызға болады (Ол үшін Telegram Desktop-тың соңғы нұсқасын ашыңыз да, "Баптау" > "Telegram деректерін экспорттау" тармағына өтіңіз).
319/302
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 11:01