PrivacyPaymentsClearAlert

Delete your shipping info and instruct all payment providers to remove your saved credit cards? Note that Telegram never stores your credit card data.
150
Applied
Ištrinti pristatymo informaciją ir nurodyti visiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie nori išsaugoti kredito korteles? Atminkite, kad „Telegram“ niekada nesaugo savo kredito kortelės duomenų.
192/150
Alvydas Jurgis Steponavičius, Sep 2, 2021 at 19:56