ArchivedStickersAlertInfo

Some of your older sticker sets have been archived. You can reactivate them in the Stickers Settings.
101
Applied
Niektóre z twoich starszych zestawów naklejek zostały zarchiwizowane. Możesz aktywować je w Ustawieniach naklejek.
114/101
Fair Dog, Nov 19, 2018 at 21:53
Applied
Niektóre z twoich starszych zestawów naklejek zostały zarchiwizowane. Możesz aktywować je w Uustawieniach naklejek.
114/101
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:52