VoipNeedMicPermission

Telegram needs access to your microphone so that you can make calls.
68
Applied
Aby wykonywać połączenia, Telegram musi mieć dostęp do mikrofonu.
65/68
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 12:53