ArchivedMasksInfo

You can have up to 200 masksets of masks.
Unused
sets installed. Unused masks are archived when you install new setsadd more.
81
Applied
Możesz mieć zainstalowanych maksymalnie 200 zestawów masek.
Nieużywane zestawy są archiwizowane podczas dodawania następnych.
125/81
SΞBΞK, Nov 27, 2018 at 19:50
Applied
Możesz mieć zainstalowanych maksymalnie 200 zestawów masek. Nieużywane maski są archiwizowane podczas instalacji nowych zestawów.
129/81
D90, Oct 14, 2018 at 12:52