SuggestContactsInfo

Display people you message frequently at the top of the search section for quick access.
88
Applied
Aby mieć szybki dostęp do kontaktów, z którymi prawdopodobnie najczęściej rozmawiasz, wyświetl je na górze sekcji wyszukiwania.
127/88
D90, Oct 14, 2018 at 12:53