ClearOtherSessionsHelp

Logs out all devices except for this one.
41
Applied
Wylogowuje wszystkie urządzenia z wyjątkiem tego jednego.
57/41
Nice Giraffe, Oct 14, 2018 at 17:36