AppUpdateAvailablePrompt

A new **Telegram X** update is available. Would you like to download? (%1$s)
76
Applied
Dostępna jest nowa aktualizacja **Telegram X**. Czy chcesz ją pobrać? (%1$s)
76/76
SΞBΞK, Aug 25 at 21:12