ConvertGroupInfo2

**In supergroups:**

• New members can see the full message history
• Deleted messages will disappear for all members
• Admins can pin important messagesadd a description to the group
• Creator can set a public link for the group
Deprecated?
207
Applied
**V superskupinách:**

• Noví členovia môžu vidieť celú históriu konverzácie
• Odstránené správy sa nezobrazia žiadnemu členovi
• Správcovia môžu pridať popis skupiny
• Tvorca môže nastaviť verejný odkaz pre skupinu
215/207
kubalav, Jan 13, 2021 at 17:15
Applied
**V superskupinách:**

• Noví členovia môžu vidieť celú históriu konverzácie
• Odstránené správy sa nezobrazia žiadnemu členovi
• Správcovia
z členov
• Administrátori
môžu pridať popis skupinpnúť dôležité správy
• Tvorca môže nastaviť verejný odkaz pre danú skupinu
228/207
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
**V superskupinách:**

• Noví členovia môžu vidieť celú históriu konverzácie
• Odstránené správy sa nezobrazia žiadnemu členovi
• Správcovia
z členov
• Administrátori
môžu pridať popis skupiny
• Tvorca môže nastaviť verejný odkaz pre danú skupinu
225/207
Michal Jurcek, Oct 31, 2019 at 09:48