CreateGroupError

Sorry, you can't create a group with these users because of their privacy settings.
83
Applied
Prepáčte, nemôžte vytvoriť skupinu s týmito používateľmi pre ich nastavenia súkromia.
85/83
kubalav, Jan 13, 2021 at 16:44
Applied
Prepáčte, nemôžte vytvoriť skupinu s týmito používateľmi preužívateľmi kvôli ich nastaveniam súkromia.
86/83
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
Prepáčte, nemôžte vytvoriť skupinu s týmito používateľmi prekvôli ich nastaveniam súkromia.
88/83
Viliam Tokarcik, Jul 5, 2019 at 23:51