ReactionReachLvlForReactionShort

Your channel needs to reach Level **%2$d** to add **%1$d** custom emoji as reactions.Your channel needs to reach Level **%2$d** to add **%1$d** custom emoji as reactions.
85
Applied
Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakciu.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakcie.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastných emoji ako reakcie.
100/85
kubalav, Dec 3, 2023 at 16:24
Applied
Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakciue.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastné emoji ako reakcie.Váš kanál musí dosiahnuť úroveň **%2$d**, aby ste mohli pridať **%1$d** vlastných emoji ako reakcie.
100/85
kubalav, Dec 3, 2023 at 14:45