RestoreEmailTroubleText

If you can't restore access to your e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
128
Applied
Ak si nedokážete obnoviť prístup do vašej e-mailovej schránky, zostávajúce možnosti sú: spomenutie si na heslo alebo obnova svojho účtu.
136/128
kubalav, Aug 27, 2020 at 08:58
Applied
Ak si nedokážete obnoviť prístup do vašej e-mailovej schránky, zostávajúce možnosti sú: spomenutzapamätanie si na heslohesla alebo obnova svojho účtu.
134/128
Michal Jurcek, Jun 21, 2019 at 19:59