TosUpdateDecline

We're very sorry, butUnfortunately, there are no other options. Unlike other apps, Telegram does not use user data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how your data is used in Privacy and Security settings.

If you are not comfortable with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide you with
this means we must part ways here. Unlike others, we don't use your data for ad targeting or other commercial purposes. Telegram only stores the information it needs to function as a feature-rich cloud service. You can adjust how we use your data (e.g., delete synced contacts) in Privacy & Security settings.

But if you're generally not OK with Telegram's modest needs, it won't be possible for us to provide this service. You can deactivate your account now — or look around some more and deactivate it later if you feel you're not happy with the way we use your data
.
422
Applied
Bohužiaľ, iné možnosti neexistujú. Na rozdiel od iných aplikácií Telegram nepoužíva údaje používateľov na cielenie reklamy ani na iné komerčné účely. Telegram ukladá iba informácie, ktoré potrebuje na fungovanie ako funkčne bohatá cloudová služba. Spôsob používania vašich údajov môžete upraviť v nastaveniach Súkromie a zabezpečenie.

Ak vám nevyhovujú skromné potreby služby Telegram, nebude možné, aby sme vám túto službu poskytli.
434/422
kubalav, May 22 at 06:19
Applied
Bohužiaľ,Je nám to veľmi ľúto, ale tu sa musíme rozísť. Na rozdiel od ostatných, nepoužívame vaše údaje na zacielenie reklamy ani na iné možnosti neexistujú. Na rozdiel od iných aplikáciíkomerčné účely. Telegram nepoužívauchováva iba informácie, ktoré potrebuje na to, aby fungoval ako cloudová služba bohatá na funkcie. Môžete upraviť spôsob používania vašich údajov (napr. Vymazať synchronizované kontakty) v nastaveniach: Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Ak vo všeobecnosti nesúhlasíte s podmienkami Telegramu, nemôžeme Vám poskytovať túto službu. Teraz môžete deaktivovať svoj účet - alebo sa pozrieť viac a neskôr ho deaktivovať, ak si myslíte, že nie ste spokojný so spôsobom, akým používame vaše
údaje používateľov na cielenie reklamy ani na iné komerčné účely. Telegram ukladá iba informácie, ktoré potrebuje na fungovanie ako funkčne bohatá cloudová služba. Spôsob používania vašich údajov môžete upraviť v nastaveniach Súkromie a zabezpečenie.

Ak vám nevyhovujú skromné potreby služby Telegram, nebude možné, aby sme vám túto službu poskytli
.
649/422
6
Jaroslav Kardoš, Dec 12, 2018 at 10:30
Applied
Bohužiaľ,Je nám to veľmi ľúto, ale tu sa musíme rozísť. Na rozdiel od ostatných, nepoužívame vaše údaje na zacielenie reklamy ani na iné možnosti neexistujú. Na rozdiel od iných aplikáciíkomerčné účely. Telegram nepoužívauchováva iba informácie, ktoré potrebuje na to, aby fungoval ako cloudová služba bohatá na funkcie. Môžete upraviť spôsob používania vašich údajov (napr. Vymazať synchronizované kontakty) v nastaveniach: Ochrana osobných údajov a zabezpečenie.

Ak vo všeobecnosti nesúhlasíte s podmienkami Telegramu, nemôžeme Vám poskytovať túto službu. Svoj účet môžete deaktivovať teraz - alebo chvíľu počkať a deaktivovať ho neskôr, ak si myslíte, že nie ste spokojný so spôsobom, akým používame vaše
údaje používateľov na cielenie reklamy ani na iné komerčné účely. Telegram ukladá iba informácie, ktoré potrebuje na fungovanie ako funkčne bohatá cloudová služba. Spôsob používania vašich údajov môžete upraviť v nastaveniach Súkromie a zabezpečenie.

Ak vám nevyhovujú skromné potreby služby Telegram, nebude možné, aby sme vám túto službu poskytli
.
647/422
kubalav, Aug 27, 2020 at 09:11