CustomCallInfo

These users will or will not be able to call you regardless of the settings above.
82
Applied
Títo používatelia vám budú alebo nebudú môcť zavolať aj napriek vyššie uvedeným nastaveniam.
92/82
kubalav, Feb 15, 2021 at 11:26
Applied
Títo používatelia vám budú alebo nebudú môcť zavolať aj napriek vyššie uvedeným nastaveniam.
90/82
Viliam Tokarcik, Jul 2, 2019 at 14:55