CustomP2PInfo

Peer-to-Ppeer in calls will or will not be used with these users regardless of the settings above.
97
Applied
Peer-to-peer počas hovorov s týmito používateľmi bude alebo nebude použité, nezávisle od nastavení vyššie.
107/97
Michal Jurcek, May 27, 2019 at 19:51
Applied
Peer-to-peer počas hovorov s týmito používateľmi bude alebo nebude použité, nezávisle od nastavení vyššiin calls will or will not be used with these users regardless of the settings above.
97/97
Michal Jurcek, Jul 11, 2019 at 20:23