UndoAllCustom

Undo all custom notification settings for all your contacts, groups and channels.
77
Applied
Zrušiť všetky vlastné nastavenia upozornení pre vaše kontakty, skupiny a kanály.
80/77
kubalav, May 26, 2022 at 12:27
Applied
ZrušiTýmto sa vrátia spať všetky vlastné nastavenia upozorneníoznámenia pre vVaše kontakty, skupiny a kanály.
82/77
1
Matúš Baňas, Dec 20, 2018 at 22:56
Applied
Zruší všetky vlastprispôsobené nastavenia upozornení pre vVaše kontakty, a skupiny a kanály.
75/77
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08
Applied
Zrušiť všetky vlastné nastavenia upozornení pre všetky vaše kontakty, skupiny a kanály.
87/77
Juraj Fiala, May 22, 2019 at 12:29