UseProxyForCallsInfo

Proxy servers may degrade the quality of your calls.
52
Applied
Použitie proxy môže znížiť kvalitu vašich hovorov.
50/52
Matúš Baňas, May 22, 2019 at 19:52
Applied
Použitie proxy môže znížiť kvalitu vVašich hovorov.
50/52
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:08