UsernameInvalidStartNumber

Sorry,Usernames can't start with a username can't start with a number.
36
Applied
Používateľské mená nemôžu začínať číslom.
41/36
Viliam Tokarcik, Dec 8, 2020 at 18:48
Applied
Používateľské mená nemôžurepáčte, používateľské meno nemôže začínať číslom.
51/36
1
Matúš Baňas, Dec 20, 2018 at 17:06