StoryPinnedToPostsDescription

Posted stories can be viewed by others on the channel’s profil page until an admin removes them.
87
Applied
Zverejnené príbehy si môžu pozrieť ostatní na stránke kanála, kým ich správca neodstráni.
89/87
kubalav, Sep 28, 2023 at 11:06
Applied
ZUverejnené príbehy si môžu pozrieť ostatní na stránkprofile kanála, kým ich správca neodstráni.
89/87
kubalav, Sep 22, 2023 at 08:47
Applied
Zverejnené príbehy si môžu pozrieť ostatní na stránkprofile kanála, kým ich správca neodstráni.
89/87
kubalav, Sep 25, 2023 at 11:21