Business.Chatbots.Header

Add a bot to your account to help you automatically process and respond to the messages you receive. [Learn More >](https://telegram.org/blog/telegram-business#chatbots-for-business)
182
Applied
Pridajte si do vášho účtu robota, ktorý vám pomôže automaticky spracovať prijaté správy a odpovedať na ne. [Viac informácií >](https://telegram.org)
148/182
Viliam Tokarcik, Mar 6 at 23:34