ConvertGroupAlert

This action is irreversible. It is not possible to downgrade a supergroup to a regular group.
93
Applied
Ова радња је неповратна. Није могуће променити супергрупу у редовну групу.
74/93
Ljubiša Begović, Apr 24, 2020 at 02:02