CancelAccountResetInfo

GeneralCritical
Somebody with access to your phone number **%1$s** has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If this wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing changing your phone number** to to a number you control.
312
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање лозинке за потврду у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом броја телефона** у број који контролишете.
293/312
Fair Dog, Jun 5 at 14:41
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМСSMS-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
301/312
Fair Dog, Jul 7, 2022 at 12:09
Applied
Неко са приступом вашем броју телефона **%1$s** је захтевао брисање вашег Telegram налога и ресетовање ваше лозинке за потврдверификацију у два корака. 

Ако то нисте били ви, унесите кôд који смо вам управо послали СМС-ом. Овај поступак можете отказати и **променом свог броја телефона** у број који контролишете.
301/312
Fair Dog, Feb 22 at 16:32