ProxySponsorAlert

This channel is shown by your proxy server. To remove this channel from your chat list, disable the proxy in Telegram Settings.
127
Applied
Овај канал приказује ваш прокси-сервер. Да бисте овај канал уклонили са списка ћаскања, онемогућите прокси у подешавањима Telegram-а.
133/127
Fair Dog, Jun 8 at 20:01
Applied
Овај канал приказује ваш прокси-серверје приказан од стране вашег прокси сервера. Да бисте овај каналга уклонили са спискалисте ћаскања, онемогућите прокси у подешавањима Telegram-а.
139/127
Fair Dog, May 23, 2022 at 18:27
Applied
Овај канал приказује ваш прокси-сервер. Да бисте овај канал уклонили са спискалисте ћаскања, онемогућите прокси у подешавањима Telegram-а.
128/127
Fair Dog, Jun 3 at 02:31
Applied
Овај канал приказује ваш прокси-сервер. Да бисте овај канал уклонили са спискалисте ћаскања, онемогућите прокси у подешавањима Telegram-а.
132/127
Fair Dog, Jun 3 at 02:32