lng_change_phone_occupied

The number {phone} is already connected to a Telegram account. Please delete that account before migrating to the newusing this number.
115
Applied
Број {phone} је већ повезан с Telegram налогом. Избришите тај налог пре коришћења овог броја.
93/115
Љубиша Беговић, Apr 24, 2023 at 17:03
Applied
Број {phone} је већ повезан са Telegram налогом. Избришите тај налог пре коришћења овог броја.
94/115
Љубиша Беговић, Jun 2, 2022 at 00:21