BotOpenPageMessage

**%1$s** would like to open its web app to proceed.

It will be able to access your **IP address** and basic device info.
121
Applied
**%1$s** жели да отвори своју веб-апликацију да би наставио.

Моћи ће да приступи вашој **IP адреси** и основним подацима о уређају.
132/121
Ace Monkey, Sep 8 at 15:14