EditTopicHideInfo

If the 'General' topic is hidden, group members can pull down in the topic list to view it.
91
Applied
Ако је „Општа тема” сакривена, чланови групе могу повући листу тема надоле да је прикажу.
89/91
Fair Dog, Aug 11, 2023 at 23:45
Applied
Ако је „Општа тема” сакривена, чланови групе могу повући надоле листу тема надоле да је прикажу.
88/91
Ace Monkey, Jan 6, 2023 at 20:53
Applied
Ако је „Општа тема” сакривена, чланови групе могу повући листу тема надоле да је прикажу.
88/91
Fair Dog, Aug 11, 2023 at 23:44