Privacy.MessagesInfo

You can restrict messages from users who are not in your contacts and don't have Premium.

**[What is Telegram Premium?]()**
124
Applied
Можете ограничити долазне поруке од корисника који нису у вашим контактима и који немају Premium.

**[Шта је Telegram Premium]()?**
131/124
Fair Dog, Feb 6 at 16:40